بیش از ۷۰۰ اثر متقاضی شرکت در جشنواره تئاتر «الف» هستند

سینماپرس: بیش از ۷۰۰ اثر متقاضی حضور در بخش های مسابقه صحنه ای و مسابقه نمایشنامه نویسی جشنواره بین المللی تئاتر الف هستند.