بیدل: سیستم آموزش از اساس دچار مشکلات و ایرادات عدیده است/ باید دستاوردهای سینمای استراتژیک به مشتاقان سینما آموزش داده شود

سینماپرس: داود بیدل کارگردان سینما و تلویزیون درباره لزوم اصلاح فرآیندهای آموزشی در سینما گفت: سیستم آموزش کشور از اساس دچار مشکلات و ایرادات عدیده است و آموزشگاه ها و دانشگاه هایی که رشته سینما در آن تدریس می شوند در ذیل این مسأله قرار دارند به همین جهت نیاز جدی است تا سیستم آموزشی دچار تغییر و تحول اساسی شود.