بیانیه خبرنگاران برای بازگشتن به برج میلاد

جمعی از خبرنگاران و منتقدان سینمایی در بیانیه ای با اعتراض به محل برگزاری سی و ششمین جشنواره فیلم فجر درخواست کرده اند تا به جای پردیس سینمایی ملت، برج میلاد میزبان اهالی رسانه باشد.