بیانیه حوزه هنری در حمایت از مردم مظلوم غزه و فلسطین

سینماپرس: سازمان سینمایی حوزه هنری در بیانیه ای نسبت به کشتار کودکان، زنان و مردم مظلوم غزه و فلسطین توسط رژیم غاصب صهیونیستی واکنش نشان داد.