بیانیه بن سلمان برای وحدت آمریکا و عربستان در سالن های سینما

سالن های سینمای عربستان بعد از 35 سال با فیلم پلنگ سیاه بازگشایی می شود. این اقدام بنا به سیاست های محمد بن سلمان صورت می گیرد که به دلیل داستان تامل برانگیز آن، - شهیدخبر: سالن های سینمای عربستان بعد از 35 سال با فیلم پلنگ سیاه بازگشایی می شود. این اقدام بنا به سیاست های محمد بن سلمان صورت می گیرد که به دلیل داستان تامل برانگیز آن، بیانیه ای در مورد رابطه آمریکا و عربستان است. بعد از روی کارآمدن محمد بن سلمان ...
منبع خبر: شهید نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی