بیانیه اعتراضی خبرنگاران برای بازگرداندن جشنواره فجر به برج میلاد

جمعی از خبرنگاران و منتقدان سینمایی در بیانیه ای، با اعتراض به محل برگزاری سی و ششمین جشنواره فیلم فجر، درخواست کرده اند تا به جای پردیس سینمایی ملت، برج میلاد میزبان اهالی رسانه باشد.