«بچه های گروهان بلال» سریالی واقعی در رابطه با حضور نوجوانان در جبهه های جنگ است

سینماپرس: «عزیز علیزاده» تهیه کننده سریال «بچه های گروهان بلال» با اشاره به قصه داستان این سریال گفت: ما در جبهه و جنگ تعدادی نوجوان داشتیم که داوطلبانه عازم جبهه میشدند و در آنجا آموزش می دیدند و چون سن شان به سن قانونی نرسیده بوده، مرخص شده و به شهر خود برمی گشتند.