بچه مثبت سینما شدم!

یکی از اتفاقاتی که معمولا برای بازیگران رخ می دهد، این است که وقتی در قالب نقشی می درخشند دیگر کمتر کارگردانی ریسک می کند تا به آنها پیشنهاد بازی در یک نقش متفاوت را بدهد. سپند امیرسلیمانی هم از جمله این بازیگران است که سال ها در نقش های کمدی و طنز توانسته لبخند بر لب مردم بیاورد و این در حالی است که او توانایی بازی در نقش های دیگر را هم دارد.