بودجه فرهنگ با سایر حوزه ها تناسب ندارد/ در تئاتر و سینما نیاز به جسارت داریم

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: متأسفانه یک رفتار پوپولیستی بعد از اعلام بودجه امسال در فضای مجازی شکل گرفت که انگار همه مشکلات کشور به این موضوع بر می گردد! در حالی که بودجه فرهنگ فقط ۲.۲ درصد از کل بودجه کشور است.