بودجه فرهنگی سازمان ها به غلط صرف برگزاری جشنواره می شود تا تولید فیلم

مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران با اشاره به لزوم تخصیص بودجه به فیلم کوتاه برای امکان هدایت جریان فکری در ساخت این فیلم ها گفت: بودجه فرهنگی سازمان ها به غلط صرف برگزاری جشنواره می شود تا تولید فیلم و ارائه آنها. - شعار سال: بسیاری از هنرمندان، مسئولان و اهالی رسانه همواره در صدد قیاس سینمای بلند با فیلم کوتاه هستند، یعنی حتی زمانی هم که می خواهند از اهمیت فیلم کوتاه صحبت کنند می گویند فیلم کوتاه خیلی ...
منبع خبر: شعار سال
دسته بندی خبر: فرهنگی