بودجه شبکه کودک، کفاف نیاز بچه‌ها به برنامه‌های خوب و جذاب را نمی‌دهد

سینماپرس: مدیر شبکه کودک و نوجوان تلویزیون گفت: ۱۰ برنامه برتر (Top Ten) کانال پویا بین ۵۵ تا ۷۰ درصد بیننده دارد. ده برنامه برتر کانال نهال هم توانسته بین بین ۳۹ تا ۵۰ درصد مخاطب داشته باشد.