بودجه سازمان سینمایی دولت یازدهم و دوازدهم شفاف‌سازی شد

سینماپرس: در راستای سیاست شفاف‌سازی وزارت ارشاد و در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، جزئیات بودجه موسسات زیرمجموعه سازمان سینمایی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ منتشر شد.