بودجه سازمان سینمایی تا پیش از دولت یازدهم اعلام شد

سینماپرس: جزییات بودجه سازمان سینمایی و لیست حمایت از موسسات زیر مجموعه به تفکیک از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ منتشر شد.