بوبانی: مسئولان در حال سوء استفاده کردن از هنرمندان و آحاد افراد جامعه هستند/ به جای وعده دادن عملگرا باشید

سینماپرس: مریم بوبانی بازیگر سینما و تلویزیون در پی افزایش بی رویه نرخ ارز، ایجاد رکود و تورم در جامعه و مشکلات شدید اقتصادی با انتقاد از مسئولان دولتی گفت: مسئولان در حال سوء استفاده کردن از هنرمندان و آحاد افراد جامعه هستند و سوء استفاده آن ها تنها از هنرمندان نیست، آن ها زمانی که به رأی مردم احتیاج دارند وعده های فراوان می دهند اما بعد به راحتی آن وعده ها را از یاد می برند.