به یغما رفتن آثار سینمای ایران

مهرداد فرید با انتقاد از عدم حمایت دولت از صاحبان آثار در مقابل فروش غیرقانونی و قاچاقی آثارشان در شرکت های VOD خارجی گفت: متاسفانه ما در کشوری زندگی می کنیم که مانند جزیره ای جدا از دنیای بیرونش شده زیرا حاضر به امضای قوانین حمایت کننده بین المللی نیست. - به گزارش تیتر برتر ؛ این کارگردانان و تهیه کننده سینما و رییس انجمن تهیه کننده ـ کارگردانان سینمای ایران با اشاره به این که فیلم سینمایی دعوتنامه ساخته ...
منبع خبر: تیتر برتر
دسته بندی خبر: فرهنگی