به یغما رفتن آثار سینمای ایران

مهرداد فرید با انتقاد از عدم حمایت دولت از صاحبان آثار در مقابل فروش غیرقانونی و قاچاقی آثارشان در شرکت های VOD خارجی گفت: متاسفانه ما در کشوری زندگی می کنیم که مانند جزیره ای جدا از دنیای بیرونش شده زیرا حاضر به امضای قوانین حمایت کننده بین المللی نیست. – این کارگردانان و تهیه کننده سینما و رییس انجمن تهیه کننده ـ کارگردانان سینمای ایران در گفت وگویی با ایسنا با اشاره به این که فیلم سینمایی دعوتنامه ساخته …
منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: فرهنگی