به دلیل شرایط کرونایی هنوز قطعیتی درباره شکل اجرایی «جشنواره تئاتر فجر» وجود ندارد

سینماپرس: عضو هیئت انتخاب نمایش‌های صحنه‌ای(رقابتی) جشنواره تئاتر فجر بیان کرد که بشر همیشه در بحران ها چاره سازی کرده است و این روزها جشنواره تئاتر فجر به بهره گیری از شیوه‌های نو برای اجرای بهتر در شرایط کرونا می‌اندیشد.