به دستور دادگاه چینی تصویر بدهکاران بانکی در سینماها نمایش داده شد

دادگاه چینی به سینماها دستور داد تا تصویر بدهکار ان بانکی را پیش از شروع فیلم نمایش دهند. - شعار سال:" دادگاه چینی به سینماها دستور داد تا تصویر بدهکار ان بانکی را پیش از شروع فیلم نمایش دهند این نوع تنبیه باعث اعتراض برخی و البته پرداخت بخشی از بدهی ها شده است شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از وبسایت صرفا جهت اطلاع، تاریخ 7 خرداد 97، کد مطلب: 123025:
منبع خبر: شعار سال
دسته بندی خبر: فرهنگی