به خاطر فیلم چهل کچل خیلی اذیت شدم/ با مرده خور به جشنواره فجر می آیم

پروانه مرزبان، تهیه کننده سینما درباره روند تولید فیلم سینمایی مرده خور به کارگردانی صادق صادق دقیقی به خبرنگار فرهنگی خبرگزاری دانشجو گفت: – به خاطر فیلم چهل کچل خیلی اذیت شدم / با مرده خور به جشنواره فجر می آیم تهیه کننده فیلم چهل کچل گفت: به سرعت سراغ اکران عمومی آن می روم چون بخاطر آن به حد کافی اذیت شده ایم، اما تلاش می کنم مرده خور را … پروانه مرزبان، تهیه کننده سینما درباره روند تولید فیلم سینمایی …
منبع خبر: خبرگزاری دانشجو
دسته بندی خبر: فرهنگی

به خاطر فیلم چهل کچل خیلی اذیت شدم/ با مرده خور به جشنواره فجر می آیم

پروانه مرزبان، تهیه کننده سینما درباره روند تولید فیلم سینمایی مرده خور به کارگردانی صادق صادق دقیقی به خبرنگار فرهنگی خبرگزاری دانشجو گفت: – به خاطر فیلم چهل کچل خیلی اذیت شدم / با مرده خور به جشنواره فجر می آیم تهیه کننده فیلم چهل کچل گفت: به سرعت سراغ اکران عمومی آن می روم چون بخاطر آن به حد کافی اذیت شده ایم، اما تلاش می کنم مرده خور را … پروانه مرزبان، تهیه کننده سینما درباره روند تولید فیلم سینمایی …
منبع خبر: خبرگزاری دانشجو
دسته بندی خبر: فرهنگی