به تازگی و بعد از ثبت در وزارت کار، شناسه ملی این صنف صادر شده است!

سینماپرس: رییس هیات مدیره انجمن فیلم‌سازان انیمیشن ایران از صدور شناسه ملی برای این صنف از سوی وزارت کار خبر داد.