به بهانه 22 تیر یادی از حماسه شیربچه های تنگه ابوقریب

امروز سالروز شیربچه های تنگه ابوقریب است. بچه هایی که نمایش شان در صحنه جنگ و ترسیم دلاوری شان روی پرده نقره ای همه را به حیرت وا داشت؛ روزگاری بچه های جبهه و جنگ را و این روزها بچه های سینما را. - امروز سالروز شیربچه های تنگه ابوقریب است. بچه هایی که نمایش شان در صحنه جنگ و ترسیم دلاوری شان روی پرده نقره ای همه را به حیرت وا داشت؛ روزگاری بچه های جبهه و جنگ را و این روزها بچه های سینما را... به گزارش خبرنگار ...
منبع خبر: فارس
دسته بندی خبر: سیاسی