به آینده سینمای ایران امیدوار باشیم؟

سی و ششمین جشنواره فیلم فجر اسامی بزرگی را امسال به همراه می کشد؛ اما در مقابل هم باز اعتراض هایی از سوی اشخاص معروف و شناخته شده سینما وجود داشت که چرا نام شان از جشنواره حذف شده است.