بهمنی: نظام آموزشی ما به خصوص در بخش سینما فاقد استراتژی منطبق با نیازهای فرهنگی انقلاب است/ همچنان دنباله روی سیستم آموزشی غربی ها هستیم

سینماپرس: حبیب الله بهمنی کارگردان سینما درباره لزوم اصلاح فرآیندهای آموزشی در سینما گفت: نظام آموزشی ما در بخش سینما فاقد استراتژی منطبق با نیازهای فرهنگی انقلاب است و این اتفاق مشکلی بسیار بزرگ و دردآور برای کشور محسوب می شود و وظیفه مسئولان فرهنگی و نهادهای ناظر بر دستگاه های فرهنگی کشور است که تدبیری اساسی برای این اتفاق داشته باشند.