بهمنی: لیبرالیسم حاکم در سینما اخلاق و فرهنگ را تخریب و اقتصاد آن را متلاشی کرده است/ خانواده های اخلاق مدار و متدین جایی در سینما ندارند!

سینماپرس: حبیب الله بهمنی کارگردان سینما در پی ادامه رکود و افت فاحش فروش سینما اظهار داشت: لیبرالیسم حاکم در سینما اخلاق و فرهنگ را تخریب و اقتصاد آن را متلاشی کرده است؛ متأسفانه مدت ها است مسئولان فرهنگی و هنری همانطور که در لیبرالیسم حوزه اقتصادی را هدایت می کند در حوزه فرهنگ هم لیبرالیسم را حاکم کرده اند و همین مسأله موجب قهر انبوه مخاطبان با سینما شده است.