بهمنی: در حوزه نظارت نیازمند مدیری هستیم که مبتنی بر تفکرات و ایدئولوژی انقلاب اسلامی عمل کند/ درهای سینما به روی فیلمسازان سطحی و مبتذل ساز باز شده است

سینماپرس: حمید بهمنی کارگردان سینما گفت: در حوزه نظارت نیازمند مدیری هستیم که مبتنی بر تفکرات و ایدئولوژی انقلاب اسلامی عمل کند؛ هر فیلمی در سازمان سینمایی نباید اجازه ساخت و نمایش بگیرد. متأسفانه ما بسیاری از اهداف و آرمان های انقلاب را فراموش کرده ایم و همین مسأله باعث شده روز به روز بیشتر در دام ابتذال گرفتار شویم.