بهمنی: امروزه اغلب آموزشگاه های سینمایی محلی برای کاسب کاری، زد و بند برای تولید و حتی ترویج بی اخلاقی شده است/ جلوی لابی گری برای صدور مجوزها باید گرفته شود

سینماپرس: حمید بهمنی کارگردان سینما درباره لزوم اصلاح فرآیندهای آموزشی در سینما گفت: امروزه اغلب آموزشگاه های سینمایی محلی برای کاسب کاری، زد و بند برای تولید و حتی ترویج بی اخلاقی شده است و این پدیده ای بسیار شوم و زننده است که مسئولان فرهنگی باید هرچه سریع تر جلوی آن را بگیرند.