بهشتی: کشورمان هنرمند بزرگی را از دست داد

سید محمد بهشتی می گوید که فوت زنده یاد منیر فرمانفرماییان باعث شد که کشور هنرمند بزرگی را از دست بدهد و این افسوس برای ما که او را از دست دادیم به جا مانده است. - این مدیر سابق فرهنگی و سینمایی در گفت وگو با ایسنا به دنبال درگذشت منیر فرمانفرماییان ، هنرمند نقاش و از پیشگامان هنر مدرن ایران، اظهار می کند: ایشان یکی از مهمترین هنرمندان دوره معاصر ما محسوب می شدند که عمر طولانی و بسیار تأثیرگذاری داشتند. او هنرمندی ...
منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: فرهنگی