بهروز وثوقی : مسئولین دعوت کنند، به ایران می آیم/ می خواهم دست به گردن مردم وطنم بیاندازم و به ایران برگردم/ اگر دلم می خواهد بیایم، نه اینکه آنجا کار کنم ، نه! می خواهم در وطنم باشم/ اول از همه بر سر مقبره والدینم می روم / ماجرای احضار به ساواک: گفت با کامیون می آیم روی ماشینت / گفت اگر

از من خواستند که خودم را اسراییلی معرفی کنم و حتی اسم بروس واسای را هم برایم انتخاب کرده بودند، به آنها با صراحت گفتم من ایران هستم و به آن، - به نقل از انتخاب ، یادداشت بهروز وثوقی و بروز واکنش های اهالی سینما، باعث شد بار دیگر مصاحبه ی 11 سال گذشته انتخاب با بهروز وثوقی در فضای مجازی منتشر شود. 11 سال قبل، یعنی خرداد 1386، طی تماس سرویس فرهنگ و هنر انتخاب با بهروز وثوقی بازیگر مشهور سینمای پیش از انقلاب، او پذیرفت ...
منبع خبر: خبر داغ
دسته بندی خبر: فرهنگی