بهروز افخمی و صادق هدایت

صادق هدایت را خوشبختانه نمی توان از تاریخ ادبیات و فرهنگ ایران حذف کرد، با تاسف بسیار اگر از آقای افخمی چشم بپوشیم اتفاق خاصی در تاریخ سینما و فرهنگ این مملکت نمی افتد. -
منبع خبر: عصر ایران
دسته بندی خبر: فرهنگی