بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های رسانه ملی در طرح قرآنی بشارت ۱۴۵۲

سینماپرس: در جلسه ای با حضور مدیر شبکه قرآن و معارف سیما و مدیرکل روابط عمومی رسانه ملی، بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های مختلف جهت تحقق بخشیدن به اهداف طرح قرآنی ۱۴۵۲ تاکید شد.