بهترین فیلم درباره بیماری «ام‌اس» در جشنواره سلامت جایزه می‌گیرد

سینماپرس: دبیر و مدیر اجرایی سومین جشنواره فیلم سلامت با رئیس جشنواره ام‌اس و مدیر تبلیغات فرهنگی انجمن ام‌اس ایران دیدار کردند.