بهاره رهنما: همسرم، فرزند حسن عباسی نیست

بهاره رهنما؛ بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون می گوید: متاسفانه فضای مجازی تبدیل به حمام زنانه ای شده که پچ پچ های مزخرف در آن خیلی زیاد است کما اینکه در همین فضا مطرح شده بود که همسر من، - پسر آقای حسن عباسی ؛ از تئوریسین های سپاه هستند که به سادگی سرچ کردن می توانستند متوجه شوند حسن عباسی تنها 8 سال بزرگتر از همسر من هستند و به لحاظ بیولوژیک، هیچ پسری در سن 8 سالگی نمی تواند پدر شود. روزنامه آرمان با بهاره رهنما؛
منبع خبر: ساعت 24
دسته بندی خبر: فرهنگی