«بن افلک» با «نگهبان شهرهای گمشده» به عرصه کارگردانی باز می‌گردد

سینماپرس: بن افلک کارگردانی فیلم سینمایی «نگهبان شهرهای گمشده» را برای کمپانی دیزنی بر عهده گرفت.