بنیان های سینمای دیجیتال موضوع جدیدترین فصلنامه فارابی

هشتاد و دومین شماره فصلنامه سینمایی فارابی با پرونده ای برای بنیان های سینمای دیجیتال منتشر شد. -
منبع خبر: فارس
دسته بندی خبر: فرهنگی