بنیاد کوین اسپیسی کارش را در بریتانیا متوقف کرد

سینماپرس: به دنبال مسایلی که درباره رفتار کوین اسپیسی در بحث سوء‌استفاده جنسی مطرح شد، فعالیت رسانه‌های اجتماعی این بنیاد به شدت کاهش یافت و این سایت اکنون تایید کرده که این بنیاد از چهارشنبه به کارش خاتمه می‌دهد.