بنیاد سینمایی فارابی از فیلمنامه های اقتباسی حمایت می کند

مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی با بیان اینکه پایگاه سینما قصه جهت اقتباس سینما از ادبیات کودکان توسط بنیاد فارابی راه اندازی می شود، - تهران - ایرنا - مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی با بیان اینکه پایگاه سینما قصه جهت اقتباس سینما از ادبیات کودکان توسط بنیاد فارابی راه اندازی می شود، گفت: حمایت از نگارش فیلمنامه های اقتباسی، از اولویت های بنیاد فارابی است. علیرضا تابش روز شنبه به بهانه هفته کتاب و روز ...
منبع خبر: ایرنا
دسته بندی خبر: فرهنگی