بنکدار: شرایط کار در سینما برای فیلمسازان مستقل سخت است/ با ظهور پدیده پولشویی نگرانی درباره آینده سینما بسیار پررنگ تر شد

سینماپرس: امید بنکدار کارگردان سینما در پی هشدار متعدد رسانه های متعهد نسبت به ورود پول های کثیف و مشکوک به سینمای ایران که با بی تفاوتی از سوی متولیان سینمای کشور مواجه شده است گفت: شرایط کار در سینما برای فیلمسازان مستقل بسیار سخت شده است، البته این سختی همیشه همراه سینماگران مستقل و غیروابسته بوده و متأسفانه ما هیچ گاه طعم آرامش در سینما را نچشیده ایم.