بندهای شورای عالی بین الملل سینمای ایران خلا دستورالعملی و آیین نامه ای دارد

تلاش برای ایجاد محدودیت های بین المللی بر حضور جهانی سینمای ایران اثرگذار نخواهد بود.
منبع خبر: ایران آنلاین
دسته بندی خبر: سیاسی