بلیت نیم بها شنبه ها در سینما منتفی شد

محمدرضا صابری عضو شورای صنفی نمایش، درباره نیم بها بودن بلیت های سینما در روز های شنبه در سال گذشته هم عنوان کرد: روز های شنبه از روز های نیم بها بودن بلیت های سینما حذف شده است مگر اینکه سینمادار به شورای صنفی نمایش درخواست بدهد که در روز های شنبه بلیت نیم بها ارایه دهد. - خبرگزاری مهر: محمدرضا صابری عضو شورای صنفی نمایش، ضمن تشریح تازه ترین مصوبات شورای صنفی نمایش در جلسه امروز سه شنبه 27 فروردین ماه، از ...
منبع خبر: شما نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی