بلایی به نام دایره بسته مدیریت

سینماپرس: شرایط انتخاب مهره‌ها در اداره کل هنرهای نمایشی نشان می‌دهد دست مدیر تازه‌نفس برای انتخاب نیروهای پیشرو بسته است و او نمی‌تواند به بدنه بی‌رمق دستگاه مدیریتیش حیاتی نو دهد.