بعد از پرسش رسانه های مستقل درباره چگونگی صدور پروانه کارگردانی برای متصدی روابط عمومی سینما⇐حالا رسانه اصلاح طلب خبر داده از صعود این متصدی به شهرداری!!

سینماروزان: دو هفته قبل بود که انتشار تصاویری از فیلمسازی جلیل اکبری صحت متصدی روابط عمومی سازمان سینمایی با پرسش رسانه های مستقل مبنی بر چگونگی صدور پروانه کارگردانی فیلم برای نامبرده مواجه شد. محمدصادق عابدینی از اهالی رسانه همان زمان در توئیتی به طرح پرسش درباره چگونگی صدور پروانه کارگردانی برای وی پرداخت.
به گزارش سینماروزان برخی رسانه ها جلوتر رفتند و درباره چگونگی تأمین بودجه فیلمسازی متصدی روابط عمومی در کشوری خارجی به نام کنیا پرسیدند.
پرسش بعدی چگونگی حضور همزمان به عنوان متصدی روابط عمومی و در عین حال فیلمسازی بود؟
هرچند انتظار می رفت محمدمهدی حیدریان یا یکی از مقامات سازمان سینمایی درباره این پرسشها توضیحی ارائه کنند اما هیچ توضیحی در این باره ارائه نشد تا حالا که روزنامه اصلاح طلب «شرق» خبر داده از حذف متصدی روابط عمومی داده و جالب اینکه این رسانه مدعی شده این متصدی به سازمان فرهنگی-هنری شهر تهران خواهد رفت تا کنار حجت الله ایوبی فعالیت کند!!
متن خبر «شرق» را بخوانید:
شنیده ها حاکی از آن است که تغییراتی در مدیریت سازمان سینمایی در حال رخ دادن است. روز گذشته سعید رجب …