بعد از تگزاس نوبت دینامیت است!

پیش تولید دینامیت از چندی قبل آغاز شده و به زودی با انتخاب بازیگران جلوی دوربین می رود. - "، دینامیت جدیدترین همکاری مسعود اطیابی و ابراهیم عامریان بعد از فیلم تگزاس است که این روزها با فروش بیش از 13 میلیارد تومان همچنان در سینماها در حال اکران است. پیش تولید دینامیت از چندی قبل آغاز شده و به زودی با انتخاب بازیگران جلوی دوربین" می رود.
منبع خبر: پارس
دسته بندی خبر: فرهنگی