بضاعت ناچیز سینمای ایران در حوزه دین

گروه فرهنگ و هنر دفاع پرس"- رسول حسنی؛ هنر در تاریخ طولانی خود در همه انواع آن نسبت به دین یک دغدغه جدی و همیشگی داشته که یا آن را نقد و در تایید آن حرکت کرده و یا در مواردی علیه دین آثاری را خلق کرده است. تقریبا هیچ دوره ای در تاریخ هنر نیست که نسبت به دین بی تفاوتی وجود داشته باشد. در تاریخ هنر ایران نیز رابطه هنر با دین رابطه ای محکم و ناگسستنی است. در معماری، نقاشی، موسیقی و بسیار انواع دیگر شاهدیم که هنرمندان ...
منبع خبر: دفاع پرس
دسته بندی خبر: فرهنگی