بضاعت ناچیز سینمای ایران در حوزه دین

ایران اسلامی با وجود داعیه داشتن حکومت دینی اگرچه توانسته مفاهیم دینی را در بعد سیاست عملی کند، اما در فضای فرهنگی بخصوص سینما همچنان با خلأ مواجه است. – هنر در تاریخ طولانی خود در همه انواع آن نسبت به دین یک دغدغه جدی و همیشگی داشته که یا آن را نقد و در تایید آن حرکت کرده و یا در مواردی علیه دین آثاری را خلق کرده است. تقریبا هیچ دوره ای در تاریخ هنر نیست که نسبت به دین بی تفاوتی وجود داشته باشد. در تاریخ هنر …
منبع خبر: شهید نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی