«بشارت ۱۴۵۲»؛ نوید رسیدن به میلیون ها حافظ در جامعه

سینماپرس: پرویز امیری تهیه کننده ویژه برنامه طرح ملی حفظ قرآن کریم، «بشارت ۱۴۵۲» را نوید بخش رسیدن به حافظان میلیونی در جامعه تا پایان سال برشمرد.