بستگی به مردم و حاکمیت برآمده از رای مردم افتخار آمیز است

سینماپرس: دانشگاه سوره عصر روز گذشته (۱ آبان) میزبان دومین نشست تخصصی جایزه پژوهش سال سینمای ایران بود که در آن منوچهر شاهسواری و علیرضا رضاداد پیرامون حقوق و تعهدات متقابل فیلمسازان و دولت صحبت کردند.