بسته فرهنگی و هنری+فیلم

بسته فرهنگی و هنری این هفته سری به دبیرخانه انتخاب کتاب سال استان زده و پس از توقفی کوتاه در کنار یار مهربان، خودش را برای رفتن به سینما آماده کرده است. –
منبع خبر: واحد مرکزی خبر
دسته بندی خبر: فرهنگی