بزرگ ترین ستاره سینما 119 ساله شد

همفری بوگارت بازیگر افسانه ای فیلم های شاهین مالت ، کازابلانکا و گنج های سیرا مادره بیش از یک قرن پیش در چنین روزی به دنیا آمد که به این بهانه 10 نکته درباره او و آثارش را مرور می کنیم. – همفری بوگارت بازیگر افسانه ای فیلم های شاهین مالت ، کازابلانکا و گنج های سیرا مادره بیش از یک قرن پیش در چنین روزی به دنیا آمد که به این بهانه 10 نکته درباره او و آثارش را مرور می کنیم. رویداد24 همفری بوگارت بازیگر افسانه …
منبع خبر: رویداد 24
دسته بندی خبر: فرهنگی