بزرگترین سینمای خیابانی جهان در وسط شانزه لیزه پاریس ساخته می شود

برای نخستین بار در وسط شانزه لیزه شهرپاریس یک سینمای فضای باز دراول ژوییه 2018 ، ایجاد خواهد شد و فیلم بنمایش در خواهد آمد. از آن جا که پاریس اولین شهر جهان بوده که درسال 1895 سالن سینمای عمومی به راه انداخته بود؛ همواره بدنبال ابتکاراتی در این زمینه بود است.
منبع خبر: ایران آنلاین
دسته بندی خبر: سیاسی