بر اثر اتهامات تجاوز جنسی غول بدنام تهیه کنندگی هالیوود کمپانی وِِینستین اعلام ورشکستگی می کند

شرکت فیلم سازی واینستین، مستقر در نیویورک که هاروی واینستین، تهیه کننده بدنام سینما، از بنیان گذاران آن است، اعلام ورشکستگی می کند. - بر اثر اتهامات تجاوز جنسی غول بدنام تهیه کنندگی هالیوودکمپانی وِِینستین اعلام ورشکستگی می کند شرکت فیلم سازی واینستین، مستقر در نیویورک که هاروی واینستین، تهیه کننده بدنام سینما، از بنیان گذاران آن است، اعلام ورشکستگی می کند. به گزارش خبرنگار سینمایی ، شرکت فیلم سازی واینستین،
منبع خبر: فارس
دسته بندی خبر: فرهنگی